Niklas Carlsund - Locatiofinder i Stockholm

Välkommen till Locationfinder

Locationfinder har varit verksam sedan mitten av 90-talet, och förser filmare och fotografer med lämpliga miljöer till reklamfilm, spelfilm och modereportage.

Locationfinder har bland annat ordnat miljöer till TV-serien Solsidan, långfilmen Cornelis samt till ett antal reklamfilmer som t ex McDonald´s, SAS och Carlsberg.

Kontakta Niklas Carlsund för prisuppgifter och arbetsmetod. Varje uppdrag skräddarsys
efter kundens önskemål!

Läs mer om hur en location scout arbetar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14